Please enable JS

Kontakt

Alle spørsmål om konferansen rettes til Teknisk Arrangør som er Possibility AS.

Er det spørsmål av generell art er kontaktperson Marianne Boge. Hun er å treffe på 47 915 99 931 eller mb@possibility.no.

Gjelder det spørsmål vedr. påmelding kan disse rettes til Lene Vikre på 47 916 94 214 eller lene.vikre@possibility.no .

Ansvarlig for alle spørsmål vedr. utstillingen, partnere og sponsorer er Kristoffer Relling. Han er å treffe på 47 481 75 479 eller kristoffer.relling@possibility.no.