Please enable JS

Bakgrunn og mål

Bakgrunn og mål

Det har vært flere konferanser om bruk av gass I Norge. Fra 1994 ble «Gasskonferansen i Bergen», arrangert av en egen stiftelse. Og fra 2007 ble «Gassarena» arrangert i Haugesund annet hvert år av Energigass Norge og Den Norske Gassforeningen/NPF.

I 2013 inngikk partene bak de to konferansene et samarbeid om å arrangere «Den Norske Gasskonferansen». Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt) og Norsk Hydrogenforum er også kommet med i samarbeidet, og fra 2018 arrangeres konferansen under navnet «Gassskonferansen» som et samarbeid mellom Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen/Norsk Gassforum, Energigass Norge, Drivkraft Norge og Norsk Hydrogenforum. 

Målet er at konferansen skal være landets viktigste årlige og nasjonale møteplass for gassbransjen og alle aktører med tilknytting til det norske gassmarkedet - og bruk av naturgass, biogass, LPG og hydrogen i Norge. Arrangementet forankres i landets viktigste kompetansemiljøer innen gass og skal gi den beste faglige og politiske oppdatering for gassbransjen i Norge.

Konferansens målgruppe er alle som har interesse av og kan påvirke bruk av gass i Norge. Dette inkluderer blant annet politiske miljøer og alle som bruker, leverer og kjøper gass og tjenester og utstyr for distribusjon og bruk av gass.

Konferansen holdes vanligvis i april, og veksler mellom de største byene. Siden 2013 har Gasskonferansen vært arrangert i Stavanger, Bergen og Oslo, og nå i 2018 i Trondheim.