Please enable JS

Om Gasskonferansen

 

Velkommen til Den Norske Gasskonferansen 2017 på Thon Hotel Bristol.

Tema for årets konferanse er: Gass for klima, miljø og næring.

Konferansen er det årlige møtestedet for mennesker som ønsker å utnytte gassressursene i Norge på fastlandet. På konferansen skal det årlig gjøres opp status for bruk av naturgass på land samtidig som det skal orienteres om nye muligheter.

Konferansen er spesielt tilpasset administrative og tekniske beslutningstakere på flere nivåer innenfor industri, næringsliv og offentlig forvaltning, og passer for alle som vil skaffe seg både strategiske og praktiske kunnskaper om bruk av naturgass i Norge.

Programmet for årets konferanse finner du under menypunktet Program.