Please enable JS

Sponsorer

Gasnor

Gasnor

Gasnor – den norske gasspioneren.

Gasnor startet leveranser av naturgass gjennom et rørnett på Karmøy. Åpningen av rørnettet ble foretatt av hans majestet kong Harald i mai 1994, med Hydro Aluminium Karmøy som Norges første bruker av naturgass.

Gasnor åpnet verdens første småskala produksjonsanlegg for LNG på Karmøy våren 2003. Gasnor har nå tre produksjonsanlegg (de to største på Kollsnes) og disponerer to tankskip og 24 tankbiler for distribusjon av LNG. Størsteparten av gassen går til norsk industri, men en økende andel brukes som drivstoff til skip.

Gasnor er et datterselskap av Shell, som har LNG drivstoff som et viktig satsingsområde.

Kosan Gas

Kosan Gas

Kosan Gas er en av de ledende leverandører av LPG i Norden. Selskapet har i over 80 år levert gass til både bedrifts og privatkunder.
LPG har et enormt, men oversett potensiale i industrien. Mange norske virksomheter er ikke klar over at de relativt lett kan konvertere brenselet fra olje til gass – og dermed bedre miljøprofilen markant. Industrivirksomheten, som i dag benytter olje til oppvarming eller produksjon, kan med en håndvending realisere en stor miljøgevinst. Skifter de fra olje til LPG, kan de senke sitt CO2-utslipp med opp til 15-20 prosent, begrense utslippet av en rekke skadelige partikler og spare penger på energiregningen.

Kosan Gas kan nå også tilby Kosan BioMix. Klima og miljøbevisste kunder etterspør produkter som kan hjelpe dem i deres innsats for en grønnere og mer bæredyktig fremtid – Kosan BioMix er ett skritt på veien.

Lyse Neo AS

Lyse Neo AS

Lyse Neo har ansvar for utvikling av de nye energiløsningene og produktene gass, biogass, fjernvarme, fjernkjøling, gass som drivstoff (CNG) og elektrisitet i transportsektoren.

Rolls Royce

Rolls Royce

Marinedivisjonen til Rolls-Royce er verdensledende innen skipsdesign og -utstyr til offshorefartøy, kyst- og nærskipstrafikk, ferger og kystvaktskip.
 
Omlag 30.000 skip i verden seiler med utstyr fra Rolls-Royce, og store deler av dette er utviklet og produsert i Norge. Dette inkluderer motorer, framdriftssystemer, dekksmaskineri, kontroll- og automasjonssystemer og elektriske systemer.
Skangas

Skangas

Skangas er den ledende leverandøren i det nordiske LNG-markedet. Selskapet leverer flytende naturgass, LNG, til marine, industri og landbasert tungtransport. Å hjelpe sine kunder til å nå miljø- og operasjonelle mål gjør Skangas ved å tilby stabile LNG-leveranser. Den enkelte kundes energibehov møtes gjennom selskapets fleksible og effektive forsyningskjede.

I 2015 utførte Skangas 5385 lasteoperasjoner med tankbil og 966 bunkeroperasjoner med skip.

Selskapet har kontorer i Tananger, Gøteborg og Espoo med egne LNG-terminaler og -anlegg i hele Norden. Skangas er et datterselskap av Gasum, den finske eksperten innen nordisk natur- og biogass.

Wärtsilä

Wärtsilä

Wärtsilä er en global markedsleder innenfor komplette livsløpsløsninger for kraftforsyning til marine- og energimarkedene. Med fokus på teknologiutvikling og totaleffektivitet øker vi miljøprestasjonen og driftseffektiviteten til våre kunders fartøy og kraftverk. I 2015 hadde Wärtsilä en omsetning på 5 milliarder euro, og ca. 18 000 ansatte. Konsernet har operasjoner på over 200 lokasjoner i nesten 70 land. Wärtsiläs aksjer er notert på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

Wärtsilä har fem datterselskaper i Norge: Wärtsilä Norway AS, Wärtsilä Ship Design Norway AS, Wärtsilä Oil & Gas Systems AS, Wärtsilä Moss AS og Wärtsilä Valmarine AS. Totalt er vi rundt 1000 ansatte som leverer industriledende produkter og løsninger for avanserte fartøy, flytende produksjonsplattformer (FPSOer), boreenheter og til industrien.