Please enable JS

Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen

 

Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen har som formål å arbeide for informasjon og kunnskap om bruk av naturgass og biogass i Norge.
Dette gjøres ved å være et kompetansesenter for gass og gassanvendelse. Det skal bl.a. arrangeres en årlig gasskonferanse i Bergen og gjennomføres andre relevante tiltak.

Den første konferansen ble holdt i september 1994. Det er etter hvert utviklet følgende mål for konferansen: Konferansen er det årlige møtestedet for mennesker som ønsker å utnytte gassressursene i Norge på fastlandet. På konferansen skal det årlig gjøres opp status for bruk av naturgass på land samtidig som det skal orienteres om nye muligheter. Konferansen er spesielt tilpasset administrative og tekniske beslutningstakere på flere nivåer innenfor industri, næringsliv og offentlig forvaltning, og passer for alle som vil skaffe seg både strategiske og praktiske kunnskaper om bruk av naturgass i Norge.