Please enable JS

Foredrag 2017

 

Presentasjonene er i pdf-format. For å lese disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra adobe.com.

Du åpner hver enkelt presentasjon ved å klikke på tittelen.

 

Plenumsforedrag 4. april

 

Oslo – på vei til nullutslippsbyen

Utviklingssjef Øystein Ihler Oslo kommune, Klimaetaten

 

Vi holder Norge i Gang. Gode gasshistorier fra virkeligheten.

Daglig leder Tore Woll, Energigass Norge

 

Gass i norsk industri - hva sier Industrimeldingen?

Fagsjef Sindre Finnes, Norsk Industri

 

Infrastruktur for gass i Norge

Daglig leder Tore Woll, Energigass Norge

 

Gass i norsk politikk - en del av løsning eller en del av problemet

Per Rune Henriksen, stortingsrepresentant og tidligere statssekretær

 

Hva betyr utslippsmålene for 2030 og 2050 i praksis?2050 i praksis?

Fagdirektør Are Lindegaard, Klimaavdelingen i Miljødirektoratet

 

Propan som lav- og nullutslipp

Stig Ramsvik, adm.dir. Kosan Gas Norge As og medlem i Gass-komiteen i Norsk Petroleumsinstitutt

 

Naturgassens plass i energisystemet

Gudrun Rollefsen, adm.dir. Barents Naturgass og styremedlem i Energigass Norge

 

Potensialet for hydrogen som nullutslippsdrivstoff i transportsektoren i Norge

Kristian Vik, generalsekretær Norsk Hydrogenforum

 

Plenumsforedrag 5. april

 

Fremtidsperspektiver Gass

Senior Vice President og Chief Economist Eirik Wærness, Statoil

 

Står du stille blir du skutt!

Senior partner, inspirator og kjent debattant Hans Geelmuyden, Geelmuyden & Kiese

 

Parallelle sesjoner industri 5. april

 

Fortsatt muligheter for vekst i det nordiske markedet for LNG

Administrerende direktør Tor Morten Osmundsen, Skangas AS

 

Ny vekst, stolt historie

Senior rådgiver Jon Ødegård Hansen, Olje- og energidepartementet

 

Transport av CO2 med skip. Fra fangst til lagring.

Prosjektleder John Kristian Økland, Gassco

 

Benchmarking for mer effektiv biogassproduksjon

Prosjektleder Johan Yngvesson, Research Institutes of Sweden

 

BIOKRAFT’S BIOGAS PLANT

Terje Hyldmo, Biokraft

 

Biogass kan gi flere tusen nye arbeidsplasser

Prosjektleder Per Wennerberg, Biogass Oslofjord

 

Redusert CO2-utslipp og sparte driftsutgifter med LPG

Daglig leder Paul Christian Øgrey Brandsdal, Einar Øgrey Industrisand

Country Sales Manager Richard Wright, Primagaz

 

Parallelle sesjoner sikkerhet & beredskap 5. april

 

Krav til bruk av energigasser i industri og næringsliv

Senioringeniør Celin Russøy Tonheim, DSB

 

Kontroll av gassanlegg

Knut Fougner, Flogas

 

Kontroll av gassanlegg

Synnøve Løberg, Kiwa TI

 

Kontroll av gassanlegg

Sjefingeniør Berit Svensen, DSB

 

Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip

Senioringeniør Jarle Jacobsen, Sjøfartsdirektoratet

 

Utarbeidelse av standarder for fylling av hydrogen

Teknologispesialist Bjørn Gregert Halvorsen, NEL Hydrogen AS

 

Raskere, enklere og sikrere bunkring av LNG på skip

Prosjektleder Ole Svendgård, Energigass Norge

 

Tiltak i nødsituasjoner ved transport av flytende metan (LNG og LBG)

Sikkerhetsleder Ole Andreas Fagerland, Gasnor

 

Arbeid med sikkerhet og beredskap for energigasser i Sverige

Sjef for säkerhet & teknik Ben Bock, Energigas Sverige

 

Parallelle sesjoner transport 5. april

 

Utvikling av ferge med hydrogen som drivstoff

Konstruksjonssjef Kåre Nerem, Fiskerstrand Verft

 

Biogass på Nordlandsbanen innen 2021?

Seksjonsleder for energi Arne F. Lånke, Rambøll Norge AS

 

Biogass fra fiskeslam - potensial og utnyttelse

Forsker Joshua Cabell, Norsk institutt for bioøkonomi

 

10 år med LNG på ferjer - hva nå?

Salgssjef for LNG Kim Espen Tepstad, Rolls Royce Marine

 

Distribusjon av hydrogen til transport

Daglig leder Roger Hertzenberg, Uno-X Hydrogen AS

 

Opprettelse av CO2-fond for transport

Avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland, NHO

 

LNG som drivstoff kombinert med gjenvininngssystemer for VOC

Business Developments Manager for VOC Hans Jakob Buvarp, Wärtsilä Gas Solutions