Please enable JS

Foredrag 2018

FOREDRAG 2018

Presentasjonene er i pdf-format. For å lese disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra adobe.com.

Du åpner hver enkelt presentasjon ved å klikke på tittelen.

Amoniakk karbonfritt drivstoff
Seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen, Bellona

Brennerteknologi for industri og næring
Prosjekt- og salgsingeniør Marius Bolstad, Jarotech AS

Creating a Nordic gas ecosystem
Johanna Lamminen

Energisystem med biogass og hydrogen innen fiskeoppdrett
Crina Silivia Ilea

Erfaringer fra kjøp av gass
Snorre Gangane, Statkraft Varme AS

Et marked i endring - Enovas strategi og virkemidler for biogass 
Markedssjef Ole Aksel Sivertsen, ENOVA

EU og norsk gass
Avdelingsdirektør Morten Anker, Olje- og energidepartementet

Flytendegjøring av hydrogen 
David Berstad, SINTEF Energi AS 

Flytendegjøring av naturgass og biogass
Arne Jakobsen 

Forskrift om håndtering av farlig stoff - sentrale temaer i revisjonen av forskriften
Berit Svensen 

Gass til tungtransport
Morten Mangor Iversen, IVECO

Gass til tungtransport
John Lauvstad, NORSK SCANIA

Gass til tungtransport
Torstein Magellsen, Volvo

Hva gjør vi med Co2-avgiften - Særavgifter naturgass og propan
Trond Jerve, AGA

Naturgass som lavutslipp
Kommersiell sjef Trude Gullaksen, Gasnor

Basis for pricing og Gas - from the sellers perspective
Market Analysis Laurent Viguier, Statoil

Propan fra raffineri til bruken
Richard Wright, Primagaz BioLPG

Propan som konkurransefortrinn i global industrivirksomhet
Nicholas R. Martin

Statoils new energy strategy
Vice President Strategy & Innovation Sonja Chirico Indrebø, Statoil

Storskala produksjon og distribusjon av hydrogen i flytende form; Hyper
Petter Nekså, David Berstad og Sigmund Størset, SINTEF

Strålevarme - sol ute, sol inne
Anders Aandah

Mätning, styrning och reglering
Robert Sandén

Å bygge hydrogenøkonomi som forsyningskjede for flytende hydrogen
Katsuya Morimoto