Please enable JS

Sponsorer

 

Skjermbilde 2018 02 08 kl. 13.41.35

Kosan Gas er en av de ledende leverandører av LPG i Norden. Selskapet har i over 80år levert gass til både bedrifts og privatkunder, tidligere også under navnet BP Gas og Shell Gas.

LPG har et enormt, men oversett potensiale i industrien. Mange norske virksomheter er ikke klar over at de relativt lett kan konvertere brenselet fra olje til gass – og dermed bedre miljøprofilen markant. Industrivirksomheten, som i dag benytter olje til oppvarming eller produksjon, kan med en håndvending realisere en stor miljøgevinst. Skifter de fra olje til LPG, kan de senke sitt CO2-utslipp med opptil 15-20 prosent, begrense utslippet av en rekke skadelige partikler og spare penger på energiregningen.  Kosan Gas kan nå også tilby Kosan BioMix. Klima og miljøbevisste kunder etterspør produkter som kan hjelpe dem i deres innsats for en grønnere og mer bæredyktig fremtid – Kosan BioMix er ett skritt på veien.

Kosan Gas eies av det amerikanske energiselskapet UGI Corporation. Selskapet har kontorer i Oslo, Göteborg, Århus og Helsingfors. www.kosangas.no 

 

Skjermbilde 2018 02 08 kl. 13.41.37

Rolls-Royce er et verdensomspennende konsern som designer, utvikler, produserer og vedlikeholder energisystemer for bruk I fly, skip og på land. I Norge har selskapet flere produksjonsanlegg for skipsutstyr og vedlikehold. På selskapets egen motorfabrikk på  Hordvikneset utenfor Bergen produseres skipsmotorer for diesel og naturgass som drivstoff. Rolls Royce har levert gassdrevne motorer og styringssystemer til en rekke skip og ferjer, og er verdensledende innen utvikling, design og bygging av LNG-drevne fartøyer. www.rolls-royce.com 

 

 

Skjermbilde 2018 02 08 kl. 13.41.40

Gasnor er salgs- og distribusjonsselskap for naturgass gjennom rørnett for naturgass i Nord-Rogaland, CNG i Bergen og distribusjon av LNG i Norge og Norden. Selskapet startet leveransene av naturgass i rør på Karmøy i Nord-Rogaland i 1994.I 2003 fusjonerte Gasnor med Naturgass Vest i Bergen, og i 2012 overtok Shell eierskapet i selskapet.

Gasnor distribuerer også biogass, foreløpig i Trøndelag og Hordaland, og er involvert i flere utviklingsprosjekt for produksjon og distribusjon av hydrogen. www.gasnor.no 

 

  

Skjermbilde 2018 02 08 kl. 13.49.14

Lyse Neo AS er en del av Lysekonsernet i Sør-Rogaland og har ansvar for utvikling av de nye energiløsningene og produktene gass, biogass, fjernvarme, fjernkjøling, gass som drivstoff (CNG) og elektrisitet i transportsektoren. Lyse Neo distribuerer naturgass og biogass i et 450 km langt rørnett på Nord-Jæren.

www.lyse.no

 

Skjermbilde 2018 02 08 kl. 13.49.09

AGA omsetter industrigasser, luftgasser, naturgass, propan og biogass i hele Nord-Europa, og er en del av det verdensomspennende Linde-konsernet. AGA har en omfattende virksomhet innen forretningsområdet Clean Energy som omfatter naturgass, biogass og hydrogen. Selskapet distribuerer biogass fra sju produksjonsanlegg i Norge, og har bygget opp flere fylleanlegg for biogass til busser og kjøretøy. AGA produserer også LNG på Tjeldbergodden som distribueres til kunder i Midt-Norge. I Sverige er AGA leverandør av LNG til Stockholmsområdet, der en blant annet har et eget bunkringsskip i Stockholm havn.

www.aga.no

Skjermbilde 2018 02 08 kl. 13.49.16

Selskapet ble startet under navnet Naturgass Grenland i 2006, ble kjøpt opp av Skagerak Energi i 2009 og inngikk i Skagerak-konsernet til den franske industrigiganten Air Liquid overtok aksjemajoriteten i 2017. Skagerak Liquid har etablert distribusjonsanlegg for LNG i Grenland, Tønsberg, Kristiansand og Moss, og er distributør av biogass fra Den magiske fabrikken i Tønsberg. Med Air Liquid i ryggen satses det sterkt på distribusjon av biogass og hydrogen. 

www.skageraknaturgass.no 

 

 

Skjermbilde 2018 02 08 kl. 13.49.05

Skangas er produsent og distributør av LNG i Norden. Selskapet ble startet av Lyse-konsernet i 2007 for å distribuere LNG fra eget produksjonsanlegg i Risavika utenfor Stavanger. Selskapet er i dag eid av det finske selskapet Gasum og Lyse, og har etablert flere større LNG-terminaler i Norge, Sverige og Finland og flere er under bygging.

www.skangas.com

Skjermbilde 2018 02 08 kl. 13.49.19

Biokraft har bygget verdens største produksjonsanlegg for flytende biogass drivstoff (LBG) på Skogn i Nord-Trøndelag. Biogassen fra fabrikken distribueres av AGA, og anvendes som drivstoff i busser, tungtransport, varebiler, ferjer og kanskje også etterhvert i jernbane. Råvarene til biogassproduksjonen er avfall og biprodukter fra industri, deriblant fra fiskeoppdrett og Norske Skog Skogn. Biokraft AS er eid av gründerne i selskapet, Trønder Energi og Scandinavian Biogas Fuels. 

www.biokraft.no

 

Skjermbilde 2018 02 08 kl. 13.49.11

Enova SF ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Selskapet holder til i Trondheim og har 80 medarbeidere. I løpet av første halvår 2018 flyttes eierskapet over fra Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet. Enova finansieres via strømregningen og over statsbudsjettet. Målet er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp. Aktiviteten er rettet inn mot alle sektorer.

www.enova.no