Please enable JS

Bakgrunn og mål

Bakgrunn og mål

Det har vært arrangert flere konferanser om bruk av gass I Norge. Fra 1994 ble «Gasskonferansen i Bergen» arrangert av en egen stiftelse. Og fra 2007 ble «Gassarena» arrangert i Haugesund annet hvert år av Energigass Norge og Den Norske Gassforeningen/NPF.

I 2013 inngikk partene bak de to konferansene et samarbeid om å arrangere «Den Norske Gasskonferansen». Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt), Norsk Hydrogenforum og andre er også kommet med i samarbeidet, og fra 2018 arrangeres konferansen under navnet «Gasskonferansen» som et samarbeid mellom Norsk Gassforum, Energigass Norge, Drivkraft Norge, Norsk Hydrogenforum, Norsk Industri, Maritimt Forum og Equinor.

Målet er at konferansen skal være landets største møteplass for gassbransjen og alle aktører med tilknytting til det norske gassmarkedet og bruk av naturgass, biogass, LPG og hydrogen i Norge. Arrangementet er forankret i landets viktigste kompetansemiljøer innen gass og skal gi den beste faglige, markedsmessige og politiske oppdatering for denne bransjen.

Konferansens målgruppe er alle som har interesse av bruk av gass i Norge. Dette inkluderer blant annet politiske miljøer og alle som bruker, leverer og kjøper gass og tjenester og utstyr for distribusjon og bruk av gass.

Fra 2019 deles arrangementet i to, med en årlig konferanse i oktober med navnet "Oktobergass", og Gasskonferansen som arrangeres annethvert år i april, første gang i 2020. Oktobergass har en klar politisk målsetting, mens Gasskonferansen arrangeres som gassbransjens strategikonferanse.