Please enable JS

Gasskonferansens historie

 

De siste 20 årene har det blitt arrangert forskjellige konferanser om innenlands bruk av gass. De to som etter hvert utkrystalliserte seg som de viktigste var «Gasskonferansen i Bergen», som ble arrangert årlig siden 1994 av Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen, og «Gassarena» som ble arrangert annet hvert år siden 2007 av Den Norske Gassforening og Energigass Norge.

I 2013 inngikk initiativtagerne bak de to konferansene et samarbeid om å arrangere «Den Norske Gasskonferansen».

Målet er at konferansen skal være landets viktigste årlige nasjonale møteplass for gassbransjen og alle aktører med tilknytting til det norske gassmarkedet. Arrangementet forankres i landets viktigste kompetansemiljøer innen gass og skal gi den beste faglige og politiske oppdatering for gassbransjen i Norge.

Konferansen behandler både naturgass, biogass, LPG og hydrogen. Konferansens målgruppe er alle som har interesse av og kan påvirke bruk av gass i Norge og nedstrøms. Dette inkluderer blant annet politiske miljøer og alle som bruker, leverer og kjøper gass og tjenester og utstyr for distribusjon og bruk av gass.

Arrangørbyer av Den Norske Gasskonferansen:

Bergen 2013

Stavanger 2014

Oslo 2015

Bergen 2016

Oslo 2017

Trondheim 2018

Oslo 2020

 

Teknisk arrangør for årets konferanse er Conventor AS