Please enable JS

Flogas Norge AS

 

 
 

Flogas Norge AS

Flogas er markedsleder på distribusjon av propan i Norge, og har i over 40 år vært en komplett partner for norske industribedrifter. I dag eies Flogas av det irske selskapet DCC plc. som har virksomheter i 3 verdensdeler.

Flogas har bidratt sterkt til at flertallet av norske bedrifter i dag har skiftet ut fyringsoljen med gass. Flogas distribuerer propan i hele Norge gjennom flere terminaler og depoter, og har salgsrepresentanter som dekker hele landet.

Selskapet har 4 miljømål, hvorav det ene er å ta fram og distribuere fornybar energi. I tråd med dette målet har Flogas’ søsterselskap i Sverige vært sterkt involvert i et forskningsprosjekt og distribuert og solgt all bio-DME (dimetyleter) produsert ved Luleå Tekniske Universitets demonstrasjonsanlegg i Piteå. I tråd med strategien, og som et resultat av det kommende fyringsoljeforbudet distribuerer Flogas nå også biooljer og bioparafin.

Selskapet drev i 2016 en aktiv lobbyvirksomhet mot Regjeringens innføring av veibruksavgift på LPG. Flogas argumenterte for at Regjeringen med innføring av veibruksavgift sørget for at verdens reneste drivstoff til forbrenningsmotorer - propan fra fornybare råvarer - ikke ville finne veien til norske biler. Etter innføringen av veibruksavgiften er flere titalls autogass-stasjoner nedlagt.

www.flogas.no og www.bioolje.no