Please enable JS

Gasum

Gasum2

Gasum

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjø.

Gasum er den ledende leverandøren av biogass i Norden. Gasum er også den ledende innenfor flytende naturgass (LNG). Selskapet fortsetter å styrke LNGs posisjon og infrastruktur, og både produserer og leverer naturgass til sjøtransport, industri og tungtransport.

Våren 2019 åpnet Gasum Nordens største småskala LNG-terminal i Tornio, nord i Finland. Samtidig åpnet selskapet flere nye fyllestasjoner for LBG/LNG i Sverige og Finland. Målet er å bygge 50 fyllestasjoner for flytende biogass (LBG) i hele norden og de første fyllestasjonene for tungtransport i Norge kommer våren 2020.

I Norge overtok Gasum selskapet Skangas i desember 2018. Fra Norges største produksjonsanlegg for LNG i Risavika utenfor Stavanger, leveres flytende naturgass til skip og en rekke virksomheter. Selskapet disponerer også egne bunkringsfartøy.

Gasum er heleid av den finske stat.

www.gasum.com