Please enable JS

Kosan Gas Norge

KOSAN LOGO RGB uden hvid kant 002

Kosan Gas Norge

Kosan Gas er en av de ledende leverandører av LPG i Norden. Selskapet har i 90 år levert gass.

LPG har et enormt, men oversett potensiale i industrien. Mange norske virksomheter er ikke klar over at de relativt lett kan kon­vertere brenselet fra olje til gass – og dermed bedre miljøpro­filen markant. Industrivirksomheten, som i dag benytter olje til oppvarming eller produksjon, kan med en håndvending realisere en stor miljøgevinst. Skifter de fra olje til LPG, kan de senke sitt CO2-utslipp med opptil 15-20 prosent, begrense utslippet av en rekke skadelige partikler og spare penger på energiregningen.

Kosan Gas kan nå også tilby Kosan BioMix. Klima og miljøbevisste kunder etterspør produkter som kan hjelpe dem i deres innsats for en grønnere og mer bæredyktig fremtid – Kosan BioMix er ett skritt på veien.

Kosan Gas eies av det amerikanske energiselskapet UGI Corporation. Selskapet har kontorer i Oslo, Göteborg, Århus og Helsingfors.

www.kosangas.no