Please enable JS

Gasnor

Shell_Gasnor_Landscape_Logo_HRes.png

Gasnor

Gasnor var det første selskapet som satset på distribusjon av naturgass i Norge, med oppstart allerede i 1989.

Gasnor er salgs- og distribusjonsselskap for naturgass gjennom rørnett for naturgass i Nord-Rogaland, CNG i Bergen og distri­busjon av LNG i Norge og Norden. Selskapet startet leveransene av naturgass i rør på Karmøy i Nord-Rogaland i 1994.I 2003 fus­jonerte Gasnor med Naturgass Vest i Bergen, og i 2012 overtok Shell eierskapet i selskapet. Nylig inngikk selskapet avtale med Hurtigruten og Havila om levering av LNG som drivstoff til skipene som skal betjene kystruten fra 2021.

Gasnor distribuerer også biogass, foreløpig i Trøndelag og Hordaland, og er involvert i flere utviklingsprosjekt for produksjon og distribusjon av hydrogen.

www.gasnor.no