Please enable JS

biobil

OM
GASSKONFERANSEN
 
 

OM GASSKONFERANSEN

Velkommen til Den Norske Gasskonferansen 2017. Tema for årets konferanse er:

Gass for klima, miljø og næring.

 

UTSTILLINGEN

Ønsker du å profilere ditt selskap og deres produkter mot beslutningstakere hos aktørene i nedstrøms gassbransje i Norge?

 

GASSPRISEN

Den Norske Gasskonferansens Gasspris tildeles person(er) som har arbeidet eller arbeider for å fremme energigass i Norge.


 
De siste 20 årene har det blitt arrangert forskjellige konferanser om innenlands bruk av gass.
 

 
Den Norske Gasskonferansens Gasspris tildeles person(er) som har arbeidet eller arbeider for å fremme energigass i Norge..
 

STIFTELSEN
GASSKONFERANSEN I BERGEN
 
 

OM STIFTELSEN

Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen har som formål å arbeide for informasjon og kunnskap om bruk av naturgass og biogass i Norge. Dette gjøres ved å være et kompetansesenter for gass og gassanvendelse. Det skal bl.a. arrangeres en årlig gasskonferanse i Bergen og gjennomføres andre relevante tiltak.

Les mer


BLI MED PÅ TUR
MED MASTRAFJORD
1 1