Please enable JS

Program

Om kvelden mandag 3. april arrangeres åpent Gasstreff for alle deltakere som ankommer Oslo dagen før konferansen starter. Vi møtes kl. 19.00 på Eilefs Landhandleri i Kristian IV's gate 1, like ved Hotel Bristol. Gasstreffet er åpent for alle, ingen påmelding er nødvendig.

TIRSDAG 4. APRIL

 

 09.00 - 10.00

Registrering

Åpen utstilling og morgenkaffe

 10.00 - 10.10

Velkommen til Gasskonferansen

 

Leder i programkomiteen Tore Woll

Generalsekretær Norsk Petroleumsinstitutt Inger Lise Nøstvik

Kommunikasjonssjef Leiv Arne Marhaug, Gasnor

10.10 - 10.20

Oslo - på vei til nullutslippsbyen

 

Utviklingssjef Øystein Ihler, Klimaetaten i Oslo kommune

 BRUK AV GASS I NORGE

 10.20 - 10.40

Vi holder Norge i gang

Norge er full av gode historier om bedrifter som bruker gass i sitt daglige virke, og som ikke kan klare seg uten. I dette innlegget presenteres noen av historiene.

 

Daglig leder Tore Woll, Energigass Norge

 10.40 - 11.05

Gass i norsk industri - hva sier Industrimeldingen?

I mars legger regjeringen frem meldingen "Rammevilkår for norsk industri". Hva sier meldingen om fremtidens muligheter i norsk industri og hvilken plass har energigassene?

 

Fagsjef Sindre Finnes, Norsk Industri

 INFRASTRUKTUR

 11.05 - 11.15

Infrastruktur for gass i Norge - viktigere enn vi tror

Norge har en velutbygd infrastruktur for distribusjon av energigass. En infrastruktur som er viktigere enn noen gang.

Daglig leder Tore Woll, Energigass Norge

11.15 - 11.35

Enovas program for transport og infrastruktur

Enova har inngått en ny avtale med Olje- og energidepartementet. Hva betyr dette for satsingen på

transport og utbygging av ny infrastruktur for energi i Norge?

 

Utviklingsdirektør Øyvind Leistad, Enova SF

 11.35 - 13.00 Lunsj og utstillingsvandring
 13.00 - 13.25

Gass i norsk politikk - en del av løsning eller en del av problemet

 

Per Rune Henriksen, stortingsrepresentant og tidligere statssekretær

  ENERGIGASS SOM LAVUTSLIPP OG NULLUTSLIPP

I 2030 skal Norge ha redusert utslippene av CO2 med 40 %, og i 2050 skal vi ha tilnærmet nullutslipp. Overgang til gass har allerede gitt store utslippsreduksjoner. Hva kan vi bidra med videre?

 13.25 - 13.45

Hva betyr utslippsmålene for 2030 og 2050 i praksis?

Hva betyr utslippsreduksjonene i praksis, og hvordan ser myndighetene for seg at vi skal få det til?

 

Fagdirektør Are Lindegaard, Klimaavdelingen i Miljødirektoratet

 13.45 - 14.35

Energigass som lav- og nullutslipp

Hvordan kan energigassene bidra til å oppnå målene for lav- og nullutslipp, og hva er vår plass i fremtidens energisystem?

 

I 4 korte innlegg presenterer representanter fra gassbransjen de ulike energigassene som lav- og nullutslipp.

 

Propan: Stig Ramsvik, adm.dir. Kosan Gas Norge As og medlem i Gass-komiteen i Norsk Petroleumsinstitutt

 

Naturgass: Gudrun Rollefsen, adm.dir. Barents Naturgass og styremedlem i Energigass Norge

 

Hydrogen: Kristian Vik, generalsekretær Norsk Hydrogenforum

 

Biogass: Magnar Bolme, avd.leder marked og forvaltning i Lyse Neo og leder av biogassutvalget i Energigass Norge

 14.35 - 15.00 Kaffepause i utstillingen
 15.00 - 16.00

POLITISK DEBATT

Debatt med ledende energipolitikere på Stortinget. Tema for debatten:

  • Gass som lav- og nullutslipp
  • Bruk av gass i norsk industri

Debattleder: Kjartan Berland, fagsjef i Norsk Petroleumsinstitutt

Følgende deltakere er bekreftet:

Ola Elvestuen, Venstre

Tina Bru, Høyre

Per Rune Henriksen, Arbeiderpartiet

Heikki Eidsvoll Holmås, SV

Representant for MDG

 16.00 - 17.00

Pølsefest i utstillingen

Fra kl. 17.00 blir det arrangert henholdsvis årsmøte i Energigass Norge og

styremøte i Norsk Gassforum

 19.45

Gass-samling på Teknisk Museum/Vitensenteret (buss fra hotell Bristol kl. 19.30, retur tilbake kl. 23.00)

Velkomst med mingling i utstillingen og tapasbuffet

Utdeling av Gassprisen 2017

Vitenshow med gass i Flyhallen

 

ONSDAG 5. april

 09.00 - 09.05 Velkommen til en ny konferansedag
 09.05 - 09.35

Fremtidsperspektiver med tanke på bruk av gass

Hvordan ser Statoil, som en av verdens største leverandører av gass, på fremtiden?

 

Senior Vice President og Chief Economist Eirik Wærness, Statoil

 09.35 - 09.40 Orientering om parallelle sesjoner 
09.40 - 10.00 Kaffepause i utstillingen

PARALLELLE SESJONER

 

 Industri

Ordstyrer: Stig Ramsvik

 Transport

 Ordstyrer: Audun Aspelund

 Sikkerhet og beredskap

Ordstyrer: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

 10.00 - 10.20

Fortsatt muligheter for vekst i det nordiske markedet for LNG

Siden starten med bygging av LNG-fabrikk i Risavika ved Stavanger har Skangas utvidet sin virksomhet til å gjelde hele Norden. Og fortsatt ser de muligheter for vekst.

 

Administrerende direktør Tor Morten Osmundsen, Skangas AS

 

Utvikling av ferge med hydrogen som drivstoff

Fiskerstrand Verft har sammen med flere partnere fått støtte til å utvikle verdens første hydrogendrevne ferje.

 

Konstruksjonssjef Kåre Nerem, Fiskerstrand Verft

Krav til bruk av energigasser i industri og næringsliv

I dette foredraget gjennomgår DSB det grunnleggende regelverket for bruk av biogass, naturgass, propan og hydrogen i industri og næringsliv.

 

Senioringeniør Celin Russøy Tonheim, DSB

 10.25 - 10.45

Ny vekst, stolt historie

Regjeringen presenterer i februar sin Havstrategi som skal: "Bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene." Hvilke muligheter gir dette for gassbransjen?

 

Senior rådgiver Jon Ødegård Hansen, Olje- og energidepartementet

 

Biogass på Nordlandsbanen innen 2021?

Rambøll utreder bruk av biogass som drivstoff på Nordlandsbanen. Går alt på skinner kan banen gå på biogass i 2012.

 

Seksjonsleder for energi Arne F. Lånke, Rambøll Norge AS

Kontroll av gassanlegg

I denne sesjonen presenteres og drøftes dagens ordning for kontroll av gassanlegg. Innspillene som gis tas med i DSB sitt arbeid med å revidere forskriftsteksten.

 

1. Dagens krav til kontroll av gassanlegg

2. Korte innlegg fra representanter fra bransjen

Knut Fougner, Flogas

Synnøve Løberg, Kiwa TI

3. Debatt og innspill fra deltakerne i salen

 

Sjefingeniør Berit Svensen, DSB

 10.50 - 11.10

Transport av CO2 med skip. Fra fangst til lagring.

Gassco utreder løsninger for skipstransport av CO2 mellom fangstlokasjoner på Østlandet til lagerlokasjon på Vestlandet. De arbeider nå med underlag og kostnadsestimater før de skal innhente konkrete tilbud.

 

Prosjektleder John Kristian Økland, Gassco

 

Biogass fra fiskeslam - potensial og utnyttelse

Kan fiskeslam fra fiskeoppdrett bli til både fullverdig drivstoff og biogjødsel, og hvor stort er potensialet?

 

Forsker Joshua Cabell, Norsk institutt for bioøkonomi

 

 11.15 - 11.35

Benchmarking for mer effektiv biogassproduksjon

I foredraget presenteres et prosjekt der man har sammenlignet prestasjon og kostnader ved ulike biogassanlegg i Sverige. Dette som grunnlag for å optimalisere driften på det enkelte anlegg.

 

Prosjektleder Johan Yngvesson, Research Institutes of Sweden

 

Propan som drivstoff på biler i Norge og Europa

LPG er verdens 3. største drivstoff og autogas er på fremmarsj i Europa. Antall biler, antall fyllestasjoner, politiske incentiv og miljøfordeler med LPG blir belyst.

 

Salgsdirektør Thomas Edvardsen, Flogas AS

 

Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip

Sjøfartsdirektoratet har satt i gang arbeidet med å utvikle regelverket for en hydrogendrevet ferje, som etter planen skal være i drift i 2021.

 

Senioringeniør Jarle Jacobsen, Sjøfartsdirektoratet

 11.40 - 12.00

#De første 100

Skal man bygge industri må man også bygge marked. Biokraft som nå bygger fabrikk for leveranse av flytende biogass (LBG) i Trøndelag, utfordrer nå industri og bedrifter i Midt-Norden til å gå over til LBG som drivstoff innen tungtransport.

 

Manager Commercial & Admin/Finance Marianne Langvik, Biokraft

10 år med LNG på ferjer - hva nå?

For 10 år siden leverte Rolls Royce sin første gassdrevne motor til ferjefarten i Norge, fra fabrikken i Bergen. Siden har det blitt levert mange motorer, men er det nå slutt?

 

Salgssjef for LNG Kim Espen Tepstad, Rolls Royce Marine

 

Utarbeide av standarder for fylling av hydrogen

Bransjen utarbeider nå standarder for fyllestasjoner for biler, og man vurderer hvordan bunkringen av skip skal gjennomføres.

 

Teknologispesialist Bjørn Gregert Halvorsen, NEL Hydrogen AS

 12.05 - 13.00 Lunsj i utstillingen
 13.00 - 13.20

Biogass kan gi flere tusen nye arbeidsplasser

I foredraget viser en ny studie at produksjon og bruk av biogass kan gi betydelig verdiskapning og flere tusen nye arbeidsplasser.

 

Prosjektleder Per Wennerberg, Biogass Oslofjord

Distribusjon av hydrogen til transport

Det bygges nå ut fyllestasjoner for hydrogen flere steder i landet. Hva er de videre planene og hva skal til for at de blir realisert?

 

Daglig leder Roger Hertzenberg, Uno-X Hydrogen AS

Raskere, enklere og sikrere bunkring av LNG på skip

De etablerte bunkringsrutinene for LNG er gjennomgått for å se på hvordan en kan få til raskere, enklere og sikrere bunkring av LNG på skip.

 

Prosjektleder Ole Svendgård, Energigass Norge

 13.25 - 13.45

Redusert CO2-utslipp og sparte driftsutgifter med LPG

Etter å ha installert et nytt LPG-anlegg kan Einar Øgrey Industrisand etter kort tid vise til sparte driftsutgifter og reduserte CO2-utslipp.

 

Daglig leder Paul Christian Øgrey Brandsdal, Einar Øgrey Industrisand

Country Sales Manager Richard Wright, Primagaz

 Opprettelse av CO2-fond for transport

NHO har gått i bresjen for å opprette et CO2-fond for transport. Hvordan skal det virke og når kommer det?

 

Avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland, NHO

Tiltak i nødsituasjoner ved transport av flytende metan (LNG og LBG)

Anbefalte tiltak i nødsituasjoner ved transport av flytende metan (LNG og LBG) gjennomgås og relateres til erfaringer fra en faktisk utforkjøring.

 

Sikkerhetsleder Ole Andreas Fagerland, Gasnor

 13.50 - 14.10

Produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen

Blue Move er et Interreg-ØKS samarbeid for å fremme økt bruk av fornybar energi, gjennom bruk av hydrogen som erstatning for fossile drivstoff. I foredraget gjennomgås relevante metoder for fornybar produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen i ØKS-regionen.

 

Prosjektleder Blue Move Jon Eriksen, Kunnskapsbyen Lillestrøm/OREEC

LNG som drivstoff kombinert med gjenvininngssystemer for VOC

Flyktige organiske forbindelser (Volatile Organic Compounds, VOC) er skadelige for både helse og miljø. I foredraget presenteres LNG som drivstoff i kombinasjon med gjenvinningssystemer for VOC, med utgangspunkt i shuttletankere.

 

Business Developments Manager for VOC Hans Jakob Buvarp, Wärtsilä Gas Solutions

Arbeid med sikkerhet og beredskap for energigasser i Sverige

Energigas Sverige har endret og utvidet arbeidet innen sikkerhet og beredskap etter at "Gasakuten" måtte legge ned sin virksomhet.

Sjef for säkerhet & teknik Ben Bock, Energigas Sverige

 14.10 - 14.30

Kaffepause i utstillingen

 14.30 - 15.00

Står du stille blir du skutt!

I fremtiden er det ikke de store som spiser de små, det er de raske som spiser de trege.

 

Avslutningsforedrag ved Hans Geelmuyden, senior partner i Geelmuyden Kiese, inspirator og kjent debattant

 15.00 - 15.10

Avslutning/oppsummering